maandag 3 september 2012

new workshop with Pam de Groot 13, 14, 15 October 2012

I'am excited to announce an extra workshop 'Textures and Dimension' with Pam de Groot at 13-14-15 October 2012. She will teach through sculptural form how to develop techniques to explore spaces, surface, colour and dimension in nature. There are many possibilities and you can work in your own style. Pam will guide you through the designprocesses. Ask for more information by email. Pam de Groot zal op 13-14-15 oktober 2012 een extra workshop 'Textures and Dimension´ geven. Met de natuur als inspiratie zal er een sculptuur worden gemaakt, waarbij technieken worden ontwikkeld voor diverse ontwerpelementen als ruimte, huid, kleur en diepte. Een ieder is hierbij vrij om zijn eigen werk te maken, waarbij Pam een individuele begeleiding zal geven. Informatie via de mail op te vragen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten